قسمتی از یک شعربلند

آسمان ستارگانش را در چشم تو قربانی می کند
و تو
فاتح هزار لبخند
به شکوه نگاهت میهمانم می کنی......

/ 2 نظر / 18 بازدید
مهدی مرادی

___________$$$$$$$$ امیدوارم $$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$_♥_$$$$$$$__$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$♥ ♥$$$$$$$$$__$$$ _________$$$$$$$♥ آسمانت بی غبار ♥ $$__$$$$ _________$$$$$$♥ سهم چشمانت بهار ♥$___$$$ __________$$$$$♥ قلبت از هر غصه دور ♥$__$$$ ____________$$$$♥ بزم عشقت پر سرور ♥$$$ _______________♥ بخت و تقدیرت قشنگ ♥$ _________________♥ عمر شیرینت بلند ♥ ____________________$$♥♥♥$$$$ ______________________$♥♥$ _______________________♥ [گل][گل][گل]به وبلاگم سر بزن[گل][گل][گل]