رنگ بازی

از رنگهایی که سرخ نبودند
خون ساختی
و آبی را از تمامیت آسمان دزدیدی
حالا بگو
با سبزی روحم چه می کنی
/ 2 نظر / 27 بازدید
lمهسا

قشنگ بود . انگار با رنگها بازی کردی.ولی توجمله اخر چون حالا بگو را استفاده کردی و خواستی نتیجه گیری کنی به نظرم صحیح تر بود بعدش بگی با سبزی روحم چه کنم

عرفان

چــ ــشــ ـمـهای گــ ـود افــ ـتــ ـــادهــ ... رنـ ـگ زرد... خـــ ـ ـ ـ ــستـ ـه... تـمـ ـام وجـ ــودم درد... کـِـی بـــه آغـ ـ ــوش تــ ـو مـعـتـ ـ ـ ـ ـاد شـدمــ .