لحظه ای که همه میگویند پرواز بادبادک بخاطر جریان موافق باد است

یا مهارت کودکی کنجکاو

یا حتی تجربیات دلسوزانه یک پدر بازیگوش

من با حسرت به چوبهای ضربدری پشت بادبادک فکر میکنم

که سخاوتمندانه فراموش شده اند....

/ 0 نظر / 18 بازدید