عادت کردم که گاهی
با هوای دلتنگی من
چای عصرت را
سرد کنی
عادت کردم که گاهی
به یاد تشنگی من
در کابوسهایت
شمعدانی ها را
آب دهی
عادت کردم که گاهی

پرده هارا
به امید دیدن من
کنار بزنی
لعنتی تو هم کمی عادت کن

/ 0 نظر / 19 بازدید